Tu zaczyna się Twoja podróż

Wyszukiwarka połączeń

więcej

Kup bilet międzynarodowy

Sprzedaż online

Kup bilet
krajowy

Sprzedaż online

Dla akcjonariuszy

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na...