1. MDA
  2. /
  3. 12.01.2024 – Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 77/21/S z wniosku Józefa Kukli przy uczestnictwie Małopolskich Dworców Autobusowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o umorzenie utraconego dokumentu w postaci 179 sztuk akcji serii A (odcinek zbiorowy), imiennych nieuprzywilejowanych o numerach od 000260148 do 000260326,  wystawionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie (aktualnie Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie) o wartości nominalnej 10,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 1.790 złotych stosownie do treści art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 roku o umarzaniu utraconych dokumentów ogłasza, że prawomocnym postanowieniem z dnia 19 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 77/21/S umorzył utracone dokumenty w postaci 179 sztuk akcji serii A (odcinek zbiorowy), imiennych nieuprzywilejowanych o numerach od 000260148 do 000260326, wystawionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie (aktualnie Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie) o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.790 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych) oraz stwierdził, że wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty związane ze swym udziałem w sprawie;

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej