1. MDA
 2. /
 3. 18.03.2024 – Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 kwietnia 2024 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2023 oraz oceny wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2023 dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej