1. MDA
  2. /
  3. 12.04.2023 – Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 maja 2023 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu spółki na rok 2023 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10/ Wolne wnioski.

11/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej